Book & Breakfast: De kleren van de leider

19 inzichten in leiderschap

Leiderschap is geen vaststaand gegeven. De invulling ervan evolueert mee met de veranderende context, de tijdsgeest en personen. Bovendien is het een sociaal fenomeen: leiderschap is wat mensen tot groep maakt en wat voor richting, betekenis en steun zorgt.

In hun boek ‘De kleren van de leider’ hebben Koen Marichal en Jesse Segers het in alle openheid over de betekenis van leiderschap, de rollen en verantwoordelijkheden, de overtuigingen en motivaties. Het boek zet aan tot reflectie, gesprek en keuzes, en inspireert zo tot actie voor meer leiderschap.

Koen Marichal doceert en onderzoekt leiderschap aan Antwerp Management School. Hij heeft meer dan 20 jaar HRM-ervaring in verschillende organisaties. Samen met Jesse Segers leidt hij het Expertisecentrum Leiderschap van Antwerp Management School, dat leiderschap van mensen en organisaties onderzoekt en ontwikkelt.

Programma: 
7.45 uur: ontvangst met ontbijt
8.00 uur: inleiding 'De kleren van de leider"
9.00 uur: vraagstelling
9.30 uur: einde
Datum: 28-09-2017
Prijs: € 75 (prijs is inclusief het boek 'De kleren van de leider')
Enkel voor leden
Locatie:
het ETION-gebouw

Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk

Spreker(s)
Koen Marichal
Antwerp Management School
Sponsor(s):

Vragen?

Rashida Houari
T 03 829 25 25