Kennisbank

Datum: 20 januari 2017
Auteur: Trends

(Trends, 19 januari 2017)
“Laten we eerlijk zijn: er is eigenlijk geen marge voor reële loonsverhogingen”, zo stelt Geert Janssens, hoofeconoom ETION, in Trends van 19 januari 2017. "De veiligheidsmarge van 0,5 procent in de nieuwe loonnormwet zal vlug opgebruikt zijn.”

Datum: 17 januari 2017
Auteur: Serge Huyghe

Opiniebijdrage van Serge Huyghe (De Tijd, 17 januari 2017)
De hervorming van het secundair onderwijs gaat niet ver genoeg. Vooral het aso wordt onnodig uit de hervorming gehouden. Het is nu aan de scholen om de schotten op te heffen.

Datum: 16 januari 2017

“We staan op het kruispunt van een aantal ingrijpende technologische ontwikkelingen. Intelligente technologie maakt steeds meer deel uit van onze leefwereld door het internet of things, artificiële intelligentie en slimme robotica. In die slimme samenleving kunnen we steeds meer beslissingen en handelingen overlaten aan machines of softwaresystemen. En toch zal de rol van de mens in de transformatie naar slimme geautomatiseerde technologie alleen maar toenemen”, zo schrijft Jochanan Eynikel in een artikel in het Trendrapport 2017 van Wijs.

Datum: 14 januari 2017
Auteur: Serge Huyghe

Veruit het enige positieve aan de hervorming van het secundair onderwijs is het feit dat ze er eindelijk is. Voor de rest is het vooral een verhaal van gemiste kansen. Dit is zeker niet de ambitieuze hervorming van het secundair onderwijs waar velen op hoopten. Daar staan we mijlenver van af.

Datum: 12 januari 2017
Auteur: Geert Janssens

We moeten voor 2017 een waarschuwende vinger opsteken. Als we afgaan op het sentiment, dan zijn de vooruitzichten gunstig en trekt de wereldeconomie terug aan. De Belgische economie zou haar maximumgroei van 1,5% zelfs kunnen benaderen. Maar er is echter weinig nodig om dit scenario te doorkruisen. Zo zal de protectionistische retoriek van Trump niet helemaal zonder gevolg blijven voor de wereldhandel. Ook de vluchtelingenproblematiek zal opnieuw op tafel komen en Europa verdelen op electoraal cruciale momenten.

Datum: 11 januari 2017
Auteur: Serge Huyghe

Uit de cijfers van Acerta blijkt dat de cash bonus nog steeds de meest courante vorm van individuele verloning is: een vijfde van alle werknemers ontvangt jaarlijks een extra beloning voor geleverde prestaties. Onder het gemiddelde gaan echter zeer uiteenlopende bedragen schuil. Voor sommige werknemers bedraagt dit variabele loon slechts enkele euro's. Voor andere werknemers gaat het over vele tienduizenden euro's. Andere beloningsvormen stijgen gestaag de laatste jaren, maar blijven opvallend minder gekend in ons land.

Datum: 10 januari 2017

Hoe zal artificiële intelligentie ons leven veranderen? Welke beslissingen willen we aan robots overlaten? Tot op welke hoogte laten we technologie ons sturen? Jochanan Eynikel onderzoekt in het nieuwe ETION-boek 'Robot aan het stuur' tal van fascinerende vragen die de relatie tussen mens en machine grondig onder de loep nemen. ETION-leden krijgen het boek binnenkort gratis in de bus.

Datum: 9 januari 2017
Auteur: Serge Huyghe

Op 9 januari 2017 vond de kick-off plaats van Ondernemers voor de Klas: hét grootste ontmoetingsproject tussen scholen en bedrijven in Vlaanderen. Hans Bourlon, CEO van entertainmentbedrijf Studio 100, gaf de officiële aftrap in het Sint-Pieterscollege te Leuven. Naast Hans Bourlon staan nog 350 andere ondernemers en bedrijfsleiders de komende 6 weken in heel Vlaanderen voor de klas.

Datum: 22 december 2016
Auteur: Geert Janssens
jongetje met balonnen
Met de kerstluwte in het vooruitzicht hadden we gehoopt een woelig jaar enigszins sereen te kunnen afsluiten. Maar net dan vindt er in het hart van onze samenleving opnieuw een bloedige aanslag plaats. Het besef dat de wereld rondom ons is veranderd, wordt elke keer weer wat groter. In een door media gepolariseerde samenleving wordt het antwoord daarop evenwel steeds minder duidelijk.
Datum: 21 december 2016
Transformation tour
Bedrijven moeten zich in deze tijden van disruptie steeds wendbaarder opstellen. Vaak kan dat niet zonder interne verandering. De Transformation Tour neemt u op 27 en 28 april 2017 mee op een tweedaagse tocht langs bedrijven die een cultuuromslag maakten.