De Morgen

Politici moeten niet minder maar meer netwerken

Opiniebijdrage van Jochanan Eynikel (demorgen.be, 23 februari 2017)

Het stormt in de Belgische politiek. Het voordeel aan een storm is dat vastgeroeste structuren worden losgeschud of zelfs definitief breken met het verleden. Het is daarom goed dat het bestaande systeem van mandaten in de politiek kritisch onder de loep genomen wordt. Toch moeten we opletten dat we het kind niet met het badwater weggooien.

Oordeel niet te snel over het basisinkomen

Opiniebijdrage van Geert Janssens (De Morgen, 10 februari 2017)

Er gaat geen dag voorbij of ergens valt het begrip ‘basisinkomen’. De meningen zijn verdeeld, maar wanneer een gezaghebbend econoom als Paul De Grauwe het idee in deze krant afvalt, dan lijkt het eindverdict gekend (DM 7/2). Toch wil ik hierbij een poging wagen om het basisinkomen in een ruimer perspectief te plaatsen. We kijken te veel door een oude bril naar een toekomstgericht idee.

Tussen droom en daad staan moeilijke begrotingsbeslissingen

Opiniebijdrage van Caroline Ven (De Morgen, 10 maart 2016) Het verslag van het Monitoringcomité ter voorbereiding van de begrotingscontrole is als een bom ingeslagen in de Wetstraat, en ver daarbuiten. Het is heel gebruikelijk dat enkele maanden na de initiële begrotingsopmaak wat moet worden bijgestuurd. Maar ditmaal valt niet zomaar een beetje bij te sturen. En zulk nieuws komt blijkbaar geheel als een verrassing? Natuurlijk niet.

Dringend werk maken van een echte belastinghervorming

Opiniebijdrage van Geert Janssens en Caroline Ven (De Morgen.be, 13 januari 2016) Dat de Europese Commissie België terugfluit voor de ‘overwinst rulings’ die het sloot met enkele multinationale ondernemingen wekt sterk uiteenlopende reacties op. Wat deze beslissing wel duidelijk maakt, is dat ons land nu dringend werk moet maken van een echte belastinghervorming in het teken van een grondige vereenvoudiging die kan leiden tot een lagere lastendruk voor iedereen.

Er zijn nog hervormingen nodig

Opiniebijdrage van Caroline Ven (De Morgen, 24 juli 2015) Enigszins verrassend is de federale regering er toch in geslaagd om nog voor het zomerreces de begrotingscontrole mét tax shift door te voeren. De kansen op succes leken behoorlijk klein gezien de vele tegenstrijdige berichten over zowel de timing als de inhoud ervan de afgelopen maanden. Cruciale vraag is of wat nu voorligt wel de moeite loont.

Griekenland niet per se uit muntunie gooien

Opiniebijdrage van Geert Janssens (De Morgen, 18 maart 2015) De geschiedenis herhaalt zich voortdurend, maar vaak ook met een onverwachte wending. De Amerikaan Henri Parker Willis vroeg zich in 1901 af waarom men Griekenland eigenlijk had toegelaten tot de Latijnse Muntunie (LMU). Van het bestaan van deze voorloper van de euro hebt u mogelijk al gehoord maar de talloze gelijkenissen met vandaag zijn wellicht minder gekend.